APAKAH SAMABANTU

SamaBantu adalah sebuah platform yang disediakan bagi tujuan penerimaan sumbangan dari orang ramai untuk pengagihan sumbangan tersebut secara besar-besaran kepada mereka yang kehilangan pekerjaan disebabkan wabak Covid-19. Bantuan yang disediakan ini adalah penyelesaian sementara bagi untuk membeli barang-barang keperluan asas seperti makanan dan juga menampung perbelanjaan isi rumah.

Sistem ini adalah berlandaskan konsep ‘kejujuran’ dimana pemohon yang dianggap ‘layak menerima’ sumbangan ini, secara automatik akan diberikan bantuan kewangan. Namun demikian bantuan yang akan diagihkan ini adalah bergantung kepada jumlah sumbangan yang ada di dalam dana SamaBantu.

MATLAMAT SAMABANTU

Matlamat utama SamaBantu adalah usaha pengumpulan dana bagi membantu individu-individu yang kehilangan pekerjaan akibat wabak Covid-19.

Dana yang dikumpul ini adalah sumbangan ikhlas yang diterima dari masyarakat dan juga sumbangan dari syarikat-syarikat korporat. Dana yang diterima dari sumbangan ini akan dimuatnaik secara berkala dan dipaparkan di portal SamaBantu.

Pengagihan dana yang dierima akan dilakukan oleh sistem SamaBantu kepada individu-individu yang telah berdaftar dan layak sahaja, tertakluk kepada kelulusan oleh SamaBantu.

PRINSIP-PRINSIP SAMABANTU

  1. Berteraskan konsep kejujuran
  2. Telus – setiap sumbangan yang diterima diagihkan kepada penerima
  3. Ringkas – RM100 seminggu bagi pembelian makanan asas.
  4. Layak menerima pelepasan cukai (Sumbangan RM500 ke atas)

PASUKAN SAMABANTU

SamaBantu adalah inisiatif yang dimula dan diuruskan oleh Kelab Rotary DiRaja Kuala Lumpur, sebuah kelab terunggul di Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 1928. Usaha ini disokong sepenuhnya oleh Perbadanan Pembangunan Ekonomi Digital Malaysia – MDEC.

TERMA

Penerima sumbangan dari SamaBantu akan menerima sejumlah RM100 seminggu bagi memenuhi keperluan asas seperti pembelian makanan.

Konsep yang ditekankan oleh SamaBantu adalah kejujuran dan ketelusan, dan sebagai penerima sumbagan ini, seseorang individu perlu melalui proses saringan dan membuat perakuan diatas talian. Sebagai penerima juga, nama dan lokasi akan disenaraikan di portal SamaBantu untuk pengesahan oleh masyarakat umum.

KAWALAN DAN TADBIRAN

SamaBantu dibangunkan sebagai suatu sistem yang telus. Ia mampu menangani sejumlah data yang besar, dan memberi kemudahan kepada sesiapa untuk menjejak perjalanan dana dan mampu diaudit pada bila-bila masa.

Ketelusan penerimaan dan pengagihan dana oleh SamaBantu boleh disahkan oleh masyarakat melalui penyenaraian nama dan lokasi penerima di portal SamaBantu. Setiap Ringgit yang disumbangkan (selepas caj bank) dijamin akan diagihkan kepada penerima yang layak.