Penaja:

Penaja:


Matlamat 1:

Mengumpul dana dari syarikat-syarikat korporat, organisasi-organisasi dan individu/perseorangan

Matlamat 2:

Mengagihkan bantuan kewangan kepada pekerja yang kehilangan pekerjaan mengikut kriteria yang ditetapkan

Matlamat 3:

Mengagihkan sejumlah RM100 seminggu kepada mereka yang kehilangan pekerjaan, tertakluk kepada dana terkumpul

SAMABANTU ADALAH SEBUAH PLATFORM YANG BEROPERASI SECARA AUTOMASI SEPENUHNYA, TELUS, DAN BOLEH DIAUDIT PADA BILA-BILA MASA OLEH SESIAPA SAHAJA.

SAMABANTU ADALAH SEBUAH PLATFORM YANG BEROPERASI SECARA AUTOMASI SEPENUHNYA, TELUS, DAN BOLEH DIAUDIT PADA BILA-BILA MASA OLEH SESIAPA SAHAJA.

MEMBUAT SUMBANGAN

Dianggarkan seramai 2.1 juta pekerja yang berada di Malaysia kehilangan pekerjaan akibat krisis Covid-19. (Jabatan Perangkaan Malaysia, 2020)

Sumbangan sebanyak RM100 mampu menampung perbelanjaan sekeluarga selama seminggu. Sumbangan sebanyak RM100,000 pula mampu membantu 1,000 buah keluarga untuk seminggu.

Menyumbanglah hari ini untuk membantu mereka yang kehilangan pekerjaan bagi membeli barang-barang keperluan asas untuk keluarga mereka di saat negara dilanda kemelesetan ekonomi.